Hành trình của ốc sên

Hướng dẫn:

Điều khiển Xnail chống lại đội quân của Cid để bảo vệ khu rừng.

Cách chơi: Hành trình của ốc sên

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhẩy.

Dùng phím Space để ẩn mình trong vỏ ốc.

Sử dụng phím Z  và X để bắn đạn bong bóng.

Chơi game   Hành trình của ốc sên

Leave a Reply

2012 © Phố Game | Powered by: phogame.net